Priznavanje i utvrđivanje očinstva

Kada je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili u roku od 300 dana od prestanka braka ocem djeteta smatra se muž majke. Ocem djeteta, koje nije rođeno u braku ni u roku 300 dana po prestanku braka, smatra se muškarac koji ga prizna za svoje ili čije je očinstvo utvrđeno odlukom suda.

Porodičnim zakonom Crne Gore definisan je postupak utvrđivanja očinstva djeteta rođenog van braka, tužbe za utvrđivanje očinstva, kao i vršenje roditeljskog prava.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske linije

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply