Okupljena prva grupa roditelja, počeo program roditeljstva

Udruženje Roditelji počelo je sa realizacijom besplatnog dvanaestonedjeljnog programa roditeljstva u kojem učestvuje 12 roditelja koji imaju djecu uzrasta od 2 do 9 godina.

Program je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica.

Pročitajte više na sajtu naše Roditeljske linije

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply