Gdje se nalazim? Na početku, u sredini ili na kraju?

PIŠE: Logoped Čabarkapa

Prije polaska u školu, u predškolskom periodu, dijete treba da vlada glasovnom analizom. Najbolje da sa djetetom igrate igrice koje uključuju glasove (slova) i riječi.

Pitajte dijete da vam u određenom prostoru pronađe predmet na zadati glas. Zatim ga pitajte da kaže na koji glas počinje određeni predmet.

Kada dijete savlada na koji glas počinje riječ, vježbajte na koji glas se završava. Nakon toga vježbajte gdje se nalazi određeni glas (na početku, u sredini i na kraju), koji glas je prije određenog, a koji poslije.

Predstavljamo vam zadatak pomoću koga dijete vježba položaj glasa (slova) u riječi. Na papiru nacrtajte pojmove gdje se određeni glas nalazi na početku, u sredini i na kraju riječi. Dijetetu dajte zadatak da na različite načine obilježava pojmove sa određenim položajem. Npr. da zaokruži pojam gdje se glas nalazi na početku, podvuče pojam gdje se glas nalazi u sredini i precrta pojam gdje se glas nalazi na kraju.

Osim za usvajanje i obnavljanje glasovne analize, ovaj zadatak je koristan za bogaćenje rječnika, grafomotoriku, vizuelno pretraživanje i koordinaciju oko ruka.

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

Leave a Reply