Problemi sa mokrenjem mogu ukazivati na anomaliju mokraćovoda

PIŠE: dr Dragana Stamatović, pedijatar

Ako primijetite da vaš dječak teško i sa naporom započinje mokrenje, a zatim ima isprekidan i slab mlaz mokraće, potrebno je da se odmah javite ljekaru. Ovi znaci mogu ukazivati na anomaliju mokraćovoda- valvule zadnje uretre.

Ultrazvučni pregled urinarnog trakta daje korisne informacije u postavljanju dijagnoze ove anomalije koja se može otkloniti.

Rezultat neprepoznate ili kasno otkrivene anomalije može biti ozbiljno oštećenje bubrega.

Valvule zadnje uretre su najčešća urođena anomalija mokraćne cijevi – uretre. Javljaju se kod dječaka.

Riječ je o malim tkivnim membranama koje se nalaze u uretri i ometaju oticanje mokraće. Mokraća se zadržava u bešici i širi bešiku, mokraćovode i sabirni sistem bubrega koji mogu pretrpjeti oštećenje još dok beba nije rođena.

Koliko su česte?

Učestalost ove anomalije je oko 1 na 8000 novorođenčadi.

Koliko su opasne?

Težina oštećenja bubrega zavisi od stepena opstrukcije.
Valvule zadnje uretre mogu da dovedu do zatajenja bubrega!

Koje simptome ima dijete?

Ukoliko se ne otkriju prije rođenja, simptomi koje roditelji mogu uočiti su:
– otežano započinjanje mokrenja;
– mokrenje slabim isprekidanim mlazom;
– učestalo mokrenje;
– bol pri mokrenju;
– teškoće u potpunom pražnjenju bešike;
– česte urinarne infekcije;
– nesposobnost zadržavanja mokraće kod djeteta koje je već uspostavilo kontrolu mokrenja.

Kako se postavlja dijagnoza?

Valvule zadnje uretre se, zahvaljujući napretku prenatalne dijagnostike u posljednje vrijeme otkriju ULTRAZVUKOM prije rođenja bebe još dok simptomi nisu ni ispoljeni.
Poslije rođenja u dijagnostici se koriste ultrazvuk i mikciona cistoureterografija (MCUG).

Kako se liječe?

Hirurški tretman je neophodan za liječenje valvula. Endoskopom se uđe u uretru i odstrane valvule. Ukoliko je beba veoma mala, može se privremeno napraviti vezikostoma da se rastereti urinarni trakt i smanji mogućnost oštećenja bubrega. Ovo je samo prelazno rješenje, dok beba ne poraste dovoljno da bi se učinilo odstranjenje valvula.

Šta poslije hirurgije?

Dječaci kojima su odstranjene valvule zadnje uretre moraju se pomno pratiti narednih godina od strane. Prati se rast bubrega i bubrežna funkcija, funkcionisanje bešike i kako se uspostavlja kontrola mokrenja. Bar jednom godišnje dječak mora da dođe na ultrazvučni pregled.

Najvažnije!
Pravovremena dijagnoza, intervencija i praćenje ovih dječaka od ključnog su značaja za spasavanje funkcije bubrega.

Izvor: Pedijatar.rs

Leave a Reply