Zaposleni Telekoma uredili dvorište OŠ “Štampar Makarije”

Volonterski klub Telekoma, na čelu sa menadžmentom kompanije i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore i firmom Zelenilo, organizovao je akciju sadnje drveća u dvorištu škole „Štampar Makarije“ u Podgorici.

U akciji uređenja dvorišta učestvovali su i nastavnici i učenici škole, a planirano je da škola tu lokaciju koristi kao učionicu na otvorenom.

Ministarstvo Prosvjete je podržalo inicijativu, a njihovi predstavnici koji su takođe učestvovali u akciji. Generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama u Ministarstvu prosvjete, Arijana Nikolić-Vučinić istakla je da će zahvaljujući akciji uređenja školskih dvorišta učenici provoditi više vremena u zelenilu kao i da ova akcija ima veliki značaj  za podizanje njihove svijesti o značaju očuvanja životne sredine.

„Današnja sadnja stabala samo početak uspješne saradnje Ministarstva prosvjete i Telekoma u dijelu uređenja školskih dvorišta“, dodala je Nikolić-Vučinić.

„Odgovoran odnos prema zajednici i životnoj sredini je važan dio našeg poslovanja. Osim što pružamo najsavremenije servise, trudimo se da damo svoj doprinos kao kolektiv, zajednici u kojoj živimo i radimo. Odlučili smo da naša prva akcija sadnje drveća bude organizovana upravo u susjednoj školi, jer želimo da među najmlađima proširimo svijest o važnosti očuvanja prirode i prirodnih resursa, a sve u cilju stvaranja boljeg mjesta za život za buduće generacije“, izjavila je Jelena Radonjić-Đurković, ekspert za korporativnu komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje u Telekomu.

„Svaki vid donacije uvijek prija, a posebno budi u nama osjećaj zahvalnosti što društvena zajednica prepoznaje prioritete. Za našu školu, koja je inače prostorno skučena zbog sve većeg broja učenika, ovo znači jedno divno rješenje da učenici mogu jedan dio radnog dana provesti na otvorenom i u prijatnom ambijentu. Od srca se zahvaljujemo kompaniji Crnogorski Telekom“, izjavila je direktorica škole Milica Stanković.

Akcija je dio šire inicijative za smanjenje emisije ugljen dioksida i očuvanja životne sredine koju kompanija sprovodi kao dio svoje strategije, a koja uključuje i zbrinjavanje elektronskog otpada, reciklažu i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Klub volontera Telekoma osnovan je s namjerom da unaprijedi volonterske i humanitarne  akcije zaposlenih u Crnogorskom Telekomu i da promoviše principe održivog i društveno odgovornog poslovanja u kompaniji i van nje. Sljedeća akcija koju će Klub volontera Telekoma sprovesti je ozelenjavanje dvorišta škole 21. maj, takođe u Podgorici.

Izvor: Vijesti
SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply