Prošle sedmice visoka koncentracija polena čempresa u tri grada

Visoke koncentracije polena čempresa i tise registrovane su u vazduhu Podgorice, Tivta i Bara tokom prošle sedmice. U tabeli sa rizikom za nastanak alergijskih reakcija, za period od 20. do 26. februara, objavljenoj na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, visoka koncentracija polena zabilježena je tokom 23. 24. i 25. februara u Podgorici, a od 21. do 26. februara u Baru i od 22. do 26. februara u Tivtu.

Klasifikacije polena čempresa i tise svrstavaju ih u kategoriju umjerene alergenosti, međutim zabilježena visoka koncentracija polena u vazduhu može izazvati veoma jake alergijske reakcije.

Rezultati praćenja stanja aeropolena pokazale su niske koncentracije polena jasena, jove, bresta, topole, graba i četinara.

Kvalitet vazduha na području Podgorice dodatno pojačava simptome kod osoba alergičnih na polen.

„Podgorica je oblast sa velikom koncentracijom atmosoferskih aerosola za koje se vežu čestice polena. Povećano prisustvo zagađujućih aerosola u vazduhu pojačava agresivnost polena, odnosno zagađenje vazduha katalizira dejstvo koncentracije polena, a simptomi su pojačani…“, navodi se na sajtu Agencije.


Istraživanja su pokazala da polenova zrna, kod više od 20 odsto populacije, izazivaju alergijske reakcije, te da u slučajevima dugotrajnog i višegodišnjeg izlaganja visokim koncentracijama dio populacije može oboljeti od hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme. Kontinuirana analiza polena u vazduhu započinje oko 1. februara, koji obilježava početak cvjetanja lijeske i jove, i traje do prvih dana novembra kada sa cvjetanjem završava pelin i ambrozija.

Agencija mjeri koncentraciju polena u pet gradova. Za Mojkovac i Nikšić posljednji rezultati mjerenja odnose se na period krajem godine.


U Agenciji kažu da se sa ovih pet lokacija maksimalna pokrivenost kreće do oko 71 odsto teritorije Crne Gore. Kada se uzmu dva najznačajnija faktora, faktor gustine naseljenosti stanovništva, odnosno broj ljudi koji će biti izložen dejstvu polena i klimatski uslovi koji determinišu maksimalnu potencijalnu produkciju polena, ove lokacije su od primarnog značaja.

“Naravno da i druge lokacije zaslužuju pažnju kao što su čitav dio Polimlja, Pljevlja, Žabljak (sa Nacionalnim parkom Durmitor gdje u vegetacionom periodu povećan broj ljudi /turistička sezona i teritorija Plužina). Ali, ove lokacije možemo svrstati kao lokacije od sekundarnog značaja na kojima će se u budućoj fazi – fazi proširivanja mreže za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu uspostavio redovan monitoring koncentracije polena”, pojašnjavaju iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply