Ponovo pokrenuta ocjena ustavnosti naknada za majke

Ustavni sud Crne Gore ponovo je pokrenuo u četvrtak postupak za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je predviđeno da majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu naknadu.

Zakonom je predviđeno da žene sa troje djece i 25 godina staža, kao i majke sa četvoro djece i 15 godina staža, sljeduje mjesečna naknada od 330 eura. Pravo na doživotnu naknadu od 193 eura imaju i žene sa troje i više djece koje su najmanje 15 godina na Birou rada. Iznos naknada biće u narednoj godini smanjen za 25 odsto, na predlog Vlade.

Ustavni sud Crne Gore je već u aprilu ove godine razmatrao i odbacio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ovih odredaba i utvrdio da nijesu u suprotnosti sa Ustavom, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i međunarodnim konvencija.

U mišljenju Vlade Crne Gore koje je tražio Ustavni sud navodi se da je inicijativu za ocjenu ustavnosti trebalo usvojiti jer su, kako tvrde, osporene odredbe zakona diskriminatorske.“Osporenim odredbama se dovodi u pitanje ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite djeci i roditeljima kojima je ona stvarno potrebna, jer pravo na naknadu po osnovu rođenja ne zavisi od materijalnih i drugih prilika bitnih za kvaliget pojedinca i porodice, već po sili zakona pripada ženi koja ispunjava uslove u pogledu radnog staža ili statusa nezaposlenog lica na evidenciji 333, ako to ona želi”, ocijenila je ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević u mišljenju dostavljenom Ustavnom sudu.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply