Ne čekajte čudo! Odvedite dijete logopedu

logoped

Mnogi važni trenuci znaju da prođu u čekanju da se desi čudo. Kada je govorno-jezički razvoj u pitanju, logopedi teže da ne vjeruju u čuda, već u kontinuirani i intenzivni rad. Najdobronamjerniji savjet koji možete dobiti kada primijetite bilo kakvo kašnjenje u progovaranju i razvoju govora i jezika, je da se odmah obratite logopedu.

Različiti nivoi razvoja sluha, govora i jezika vezuju se za određeni period, takozvani kritični period. Iz tog razloga, od presudne važnosti je savjesno pratiti razvoj djeteta. Ma koliko nam bilo teško da priznamo da dijete u nečemu zaostaje u odnosu na svoju braću ili sestre, ili pak vršnjake, od ključnog je značaja na vrijeme se obratiti za pomoć. Naime, ukoliko se ti kritični periodi propuste, imajte na umu da su teško nadoknadivi. Iz tog razloga, kao roditelji, budite savjesni u praćenju normi razvoja predviđenih za uzrast, a u isto vrijeme, obratite pažnju na načine na koje treba stimulisati dijete.

Ispravna dijagnostika i rani početak tretmana u slučaju da postoji kašnjenje govora, među presudnim su faktorima za pravilan razvoj govora kod djeteta. Razlozi za kašnjenje govora mogu biti brojni (na primjer, mogu biti biološke ili psihološke prirode, ali i posledica neadekvatne stimulacije i nedovoljno bogatog iskustva djeteta). Nekada, međutim, neki razlozi nisu dovoljno vidljivi i objelodane se tek kasnije tokom tretmana. Iz tog razloga, važno je da dijete prati budno oko stručnjaka koji će znati da roditeljima skrene pažnju.

Logopedski tretman podrazumijeva intenzivnu stimulaciju govorom uz pomoć različitih vrsta aktivnosti. U zavisnosti od toga šta su potrebe djeteta, njegovi afiniteti, motivacije i kooperativnosti, uvode se različite vrste zajedničkih aktivnosti kroz koje logoped i dijete zajedno rade ka tome da se govor „probudi“. Logoped radi na ranoj govornoj stimulaciji, na javljanju i razvoju govora, na bogaćenju rječnika, na njihovoj funkcionalnoj upotrebi, na razumijevanju govora i na mnogim drugim aspektima govorno-jezičkog razvoja. S obzirom da su govor i mišljenje u sprezi, rad logopeda često prevazilazi granice onoga što se definiše kao isključivo razvoj govora, već radi na opštem osposobljavanju djeteta za raznovrsne životne situacije.

Govor nije nešto što se javlja izolovano od iskustva koje ima dijete. Iz tog razloga, logopedski tretman podrazumijeva i pružanje različitih iskustava koja su djetetu neophodna da bi počelo da koristi govor. Često, da bi se pojačala efektivnost logopedskih tretmana, u rad se uključuje multidisciplinarni tim, odnosno reedukator psihomotorike, psiholog i ljekari koji prate različite medicinske aspekte koji su u direktnoj sprezi sa govorom.

U rad sa djetetom, neizostavno su uključeni roditelji. Od velike važnosti je da oni prate rad logopeda sa djetetom, da pažljivo slušaju sugestije i budu spremni da i sami unesu promjene u svoje ponašanje, funkcionisanje, odnose. Nekada je teško prihvatiti svoju grešku i pomisliti na to da dio naše krivice stoji u osnovi problema djeteta. Iz tog razloga, često je u rad uključen i psiholog koji vodi roditelje kroz taj proces promjene. Vrlo je važno da kao roditelji preuzmete odgovornost koja vam pripada i da budete koterapeuti u procesu rada sa djetetom.

Od vaše spremnosti da tražite pomoć zavisi da li će je dijete na vrijeme dobiti, a onda i da li će se pravilno razvijati.
Nemojte vjerovati kada vam kažu da ste došli prerano. Dođite što ranije.

Izvor: Logpedsko edukativni centar Čabarkapa

SOS linija baner

SOS linija baner

Comments

  1. Da, kad smo se javili sa 3 i po godine rekli su “prerano je, čekajte da napuni 5.” Kad smo došli sa 5 god rekli su “a gdje ste do sad”? Pa onda “ima tu posla, mora da se radi bar tri puta nedjeljno.” Kad smo zakazivali termin u D.zdravlja dobili smo info da ćemo MOŽDA dobiti termin jednom mjesečno!” Na kraju, imali smo sreće, naišli na oglas logopeda koji radi privatno i za 4 mjeseca rada, dva puta nedjeljno, ispravili što je trebalo da se ispravi. A kod logopeda u vrtiću smo odmah dobili negativnu prognozu-“ne garantujem da će se to moći riješiti do početka škole(period od godinu dana!!) Tako da, ako ste u mogućnosti, odmah tražite i platite privatnika, ne čekajte termine u Domovima zdravlja ili vrtiću i da, podjite što prije. To je naše iskustvo.

Leave a Reply