Paracetamol ili brufen, šta je bezbjednije?

sirup

Buprofen (brufen)  ili paracetamol (febricet, efferalgan) – šta je bezbjednije i bolje date djetetuNema dokaza u prilog veće bezbjednosti jednog od ova dva lijeka.

Razlog za oprez kada je u pitanju PARACETAMOL je njegov potencijalni nepovoljan uticaj na jetru. Hepatotoksičnost paracetamola bila je ispoljena samo u sitacijama kad je bio predoziran. Potrebno je držati se propisane doze i razmaka između doza. Takođe, veći broj neželjenih efekata primijećen je kod djece koja su dobijala preparate za odrasle i na taj način bila predozirana.

Zabrinutost vezana za primjenu IBUPROFENA odnosi se na njegov potencijalni efekat na želudac i mogućnost nastanka gastritisa. Izgleda da se ovo ne događa kod kratkotrajne primjene u uobičajenim dozama.
Za Brufen se vezuju i neželjeni efekti na bubrežnu funkciju. U riziku su, međutim, izrazito dehidrirana djeca, kao i odojčad mlađa od 6 mjeseci čiji su bubrezi još nezreli.
Ranije spominjani efekat Brufena na pogoršanje simptoma astme izgleda da ne postoji.

Ukratko, Brufen ne treba da dobijaju dehidrirana djeca i odojčad do 6 mjeseci. Ostala djeca se ne dovode u rizik, ukoliko se poštuju propisane doze, intervali između doza i ako se lijek daje kratkotrajno.

Kombinovana primjena

Aktuelne preporuke Američke akademije za pedijatriju za primjenu antipiretika pojavile su se u martu 2011. U tom trenutku još nije bio zauzet jasan stav o kombinovanoj primeni paracetamola i ibuprofena u obaranju povišene temperature zato što su studije koje treba da potvrde korist i procjene potencijalni rizik bile u toku. Istraživanja sprovedena među roditeljima ali i ljekarima pokazala su da postoji velika šarolikost vezana za doze, razmak između doza (neko je davao oba lijeka istovremeno, a drugi su davali na 2, 3, 4 ili 6 h).

Preliminarni rezultati studija pokazuju da je efekat kombinovanog davanja ova dva lijeka bolji nego kod davanja samog ibuprofena. Naime, nakon 6 h od početka primjene kombinovane terapije 83% djece bilo je bez temperature, a nakon 8 sati 81% u poređenju sa 58%, odnosno 35% u grupi koja je dobijala samo ibuprofen. Uz to, grupa roditelja čija su djeca dobijala kombinovanu terapiju bila je pod manjim stresom. Potrebno je, međutim, da se završe ostale studije da bi se zauzeo konačni stav kojim bi se roditeljima savjetovale doze i razmaci između njih.

Postoji bojazan da ovakav pristup samo podstiče fobiju od temperature koja postoji kod roditelja, a i da postoji rizik od greške kod kombinovane (naizmjenične) primjene lijekova i mogućnost predoziranja jednog od njih.

Budući da je osnovni cilj davanja antipiretika, zapravo, poboljšanje opšteg stanja djeteta, roditeljima treba da je glavni zadatak u periodu povišene temperature da paze da dijete bude dobro hidrirano obezbeđujući doboljan unos tečnosti i da pomno prate znake koji bi mogli ukazati na nepovoljni rezvoj bolesti, a ne da obore temperaturu po svaku cijenu.

Izvor: Pedijatar.rs

Comments

Leave a Reply