Schroth metoda u liječenju skolioza

skolioza2Piše: Sandra Sošić, specijalista primijenjene fizioterapije, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Skolioze predstavljaju deformaciju gdje dolazi do patološkog trodimenzionalnog krivljenja kičmenog stuba. Idiopatske skolioze su najčešće, one nastaju za vrijeme puberteta i adolescencije najviše kod djevojčica. Kod skolioza je karakteristična pojava rebarne grbe u području grudnog koša, u zavisnosti od lokacije krivine kičmenu devijaciju prate tipični tjelesni deformiteti – lateraln (bočno) iskrivljenje u frontalnoj ravni i rotacija u horizontalnoj ravni.

skolioza

Liječenje pacijenata sa skoliozom zahtijeva sveobuhvatan pristup. Kineziterapija kod skolioza ima za cilj prevenciju i sprječavanje dalje progresije skolioze.

Schroth metoda je princip vježbanja koji se primjenjuje u savremenoj kineziterapiji skolioza i u svijetu je prihvaćena kao najbolji konzervativni tretman skolioza. Ovu metodu je razvila 1921. godine Katharina Schroth koja je uočila da je terapija skolioza individualna i tretira sve aspekte trodimenzionalnog deformiteta.

vjezbe2Ciljevi Schroth metode su:

  • zaustavljanje progresije krivine i njena korekcija,
  • smanjenje bola uzrokovanog skoliozom,
  • povećanje vitalnog kapaciteta pluća,
  • osposobljavanje pacijenta da dugotrajno zadrži postignutu korekciju.

Pacijent mora biti svjestan i sposoban da prepozna skoliotično držanje, da počne nelagodno da se osjeća bez korekcije i da korekciju održava u svakodnevnim aktivnostima. Motivacija, saradnja, disciplina i svjesnost su od esencijalnog značaja.

vjezbe

Vježbe po Katharin Schroth su jasno definisane. Odredi se početni položaj za korekciju iskrivljenih djelova kičmenog stuba kroz istegnuće njenih krivina, a zatim se kroz specijalne vježbe disanja zajedno sa mišićnom kontrakcijom izvodi korekcija.

Pored propisanog programa vježbi fizioterapeutu na raspoloaganju ostaju dodatne terapijske tehnike kojima se može djelovati na korekciju krivine.

skolioza

Leave a Reply