Noćno umokravanje kod djece

Noćno umokravanje ili enureza je jedan od najčešćih problema u dječijem uzrastu i predstavlja nesvjesno, nevoljno mokrenje tokom sna kod djece starije od pet godina. Primarna enureza podrazumijeva da se kod djeteta uopšte nije uspostavila kontrola mokrenja, tj da nikada nije bilo „suvo“ tokom noći u kontinuitetu dužem od 6 mjeseci. Sekundarna enureza označava umokravanje koje se javlja kod djeteta koje je imalo „suvi“period duži od 6 mjeseci. Opširnije