Diskalkulija – matematička verzija disleksije

PIŠE: Neda Bektešević, mr defektologije, Eduko-kreativni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

DiskalkulijaDiskalkulija je teškoća u formiranju matematičkih pojmova i usvajanju matematičkih relacija i operacija. Nekada se javlja uz disgrafiju i disleksiju. Diskalkulija je matematička verzija disleksije.

Bitna obilježja: Dijete s diskalkulijom zamjenjuje brojeve pri čitanju, pisanju i računanju, čak i kada koristi digitron. Vrlo je usporeno, čak i u elementarnom računanju, loše pamti brojeve u nizu, aritmetičke činjenice i formule. Narušava smjer rješavanja, ne može da odredi koji je broj veći, a koji manji. Loša je prostorna i vremenska organizacija, teško pamti rasporede, teško razlikuje lijevo i desno. Ima poteškoće u prisjećanju imena osoba, odnosno lošu sposobnost povezivanja imena s osobom; najčešće čini zamene s imenom koje počinje istim glasom.Teško pamti položaj brojeva na satu. Ne može da prati rezultate tokom društvenih i sportskih igara; često ne zna da odredi koji igrač je na redu. Takođe, otežano pamti sportska pravila, plesne korake i teško izvodi brzo izmjenjive tjelesne pokrete.

Oblici diskalkulije (Sharmi):
1. Verbalna – poremećaj razumijevanja i upotrebe matematičkog rječnika.
2. Praktognostička – poremećaj sposobnosti manipulisanja stvarnim ili naslikanim objektima
3. Leksička – poremećaj sposobnosti čitanja matematičkih simbola i njihovih kombinacija.
4. Grafička -poremećaj sposobnosti pisanja matematičkih simbola.
5. Ideognostička – poremećaj sposobnosti razumijevanja matematičkih pojmova i računanja u sebi.
6. Operacijska – poremećaj sposobnosti izvđenja računskih radnji.

Dijete može imati jedan od oblika diskalkulije ili kombinovano više njih. Ova djeca imaju normalnu u nekim slučajevima i natprosječnu inteligenciju. Smatra se da oko 6% ljudi ima diskalkuliju, a 40-50 odsto osoba koje imaju disgrafiju i disleksiju imaju i diskalkuliju.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply