Mora li razmak između dvije vakcije biti najmanje mjesec?

vakcinaPitanje od Danijele:

Moja beba ima pet mjeseci. Primio je sve tri doze vakcine (Infanrix-IPV+Hib). Između prve i druge doze razmak je bio oko 22 dana, a između druge i treće 16 dana. Pošto sam nakon toga pročitala u uputstvu da razmak između doza mora biti najmanje mjesec dana, interesuje me da li beba može imati nekih zdravstvenih posljedica?

Odovor od dr Vjere Janković, PZU Doktorica Mica:

Beba ne može imati posljedica. Vaš pedijatar je napravio adekvatnu kombinaciju kad je razmak vakcina u pitanju jer se ne radi o razmaku između istih vrsta vakcina.

 

Leave a Reply