Beta HCG – prosječne vrijednosti i značenje

betahcgHormon trudnoće – Beta HCG je humani korionski gonadotropi, protein koji luči tkivo posteljice, a njegova najvažnija funkcija je podrška žutom tijelu u jajniku koje u prvih sedam do devet sedmica trudnoće luči hormon progesteron (tzv. čuvar trudnoće).

Beta HCG je vrlo važan kao pokazatelj razvoja trudnoće, pogotovo na početku. Beta HCG može se naći u krvi žene otprilike osam dana nakon ovulacije, odnosno dan nakon implantacije (ugnježđivanja).

U vrijeme očekivane menstruacije (12-14 dana nakon ovulacije, zavisno od dužine menstrualnog ciklusa) nivo beta HCG-a u krvi dostiže 100 IU/L, udvostručuje se u prosjeku svaka dva dana, a  najviši nivo dostiže izmedu osme i desete sedmice trudnoće kada iznosi otprilike 100.000-120.000 IU/L.

Nakon toga vrijednost lagano pada sve do 20. sedmice  na oko 20.000 IU/L i na tom nivou ostaje do kraja trudnoće.

Kao i kod drugih nalaza, i ovdje mogu postojati manja odstupanja. Jednostavni urinarni testovi za trudnoću reaguju na vrijednosti HCG-a od 25 IU/L.

Prosječna vrijednost Beta HCG po sedmicama trudnoće:

Treća: 5-50

Četvrta: 3 – 426

Peta: 19 – 7.340

Šesta: 1.080 – 56.500

Sedma i osma:  7.650 – 229.000
Deveta do dvanaeste:  25.700 – 288.000
Trinaesta do šesnaeste:  13.300 – 254.000
Sedamnaesta do dvadesetčetvrte:  4.060 – 165.400
Dvadesetpeta do četrdesete: 3.640 – 117.000

Vrijednost HCG-a veća od očekivane može upućivati na višeplodnu trudnoću ili da je žena u većoj nedelji trudnoće od izračunatog.

Treba napomenuti da se kod žena koje su u postupku liječenja neplodnosti primale injekcije HCG-a taj hormon može zadržati u organizmu dvije do tri sedmice nakon injekcije. To znači da ta grupa žena u ranoj fazi testiranja može dobiti lažno pozitivan rezultat.

S obzirom da postoji široki spektar normalnih vrijednosti, pa pojedinačni nalaz HCG vrijednosti ne može indicirati normalnu trudnoću ili ukazati na to koliko je vremena prošlo od začeća. U sljedećoj tablici prikazane su izmjerene prosječne vrijednosti HCG-a po danima nakon ovulacije:

 

Prosječna vrijednost Beta HCG –  prema broju dana od ovulacije 

14. dan: prosjek 48
15. dan: prosjek 59
16. dan: prosjek 95
17. dan: prosjek 132
18. dan: prosjek 292
19. dan: prosjek 303
20. dan: prosjek 522
21. dan: prosjek1061
22. dan: prosjek 1287
23. dan: prosjek 2034
24. dan: prosjek 2637

Napomena: Vrijednosti u tablicama predstavljaju samo okvirne prosječne vrijednosti i nisu konačni pokazatelj statusa trudnoće. O vašim rezultatima HCG testa obavezno treba da se porazgovara s ljekarem.

Naime, ključ tumačenja HCG vrijednosti nije u njegovom broju, već u njegovom rastu. U normalnoj trudnoći beta HCG raste tako da se njegova vrijednost udvostručuje u prosjeku svaka 2 dana. Iz tog razloga, beta HCG test se po pravilu ponavlja dva dana nakon prvog testa kako bi se moglo vidjeti da li se «beta» pravilno «duplira». Kako trudnoća napreduje i vrijednosti HCG-a rastu, raste i vrijeme njegovog «dupliranja»:

Vrijednost HCG-a (mIU/ml) očekivano vrijeme «dupliranja» u satima

< 1200 48-72
1200-6000 72-96
>6000 >96

Trudnoće koje završe pobačajem ili vanmaterične trudnoće u pravilu pokazuju niže vrijednosti i sporije vrijeme rasta, iako i neke normalne trudnoće, koje rezultiraju savršenim bebama, mogu takođe imati niže vrijednosti HCG-a.

Treba biti oprezan i možda ne previše kalkulisati s brojkama. UZV pregled, nakon 5-6 sedmica daje puno bolje osnove za predviđanje ishoda trudnoće nego same vrijednosti HCG-a.

Izvor: medicinabih.info

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply