Sadašnji trenutak je doživljaj, a ne misao

PIŠE: Sanja Obradović, dipl.psiholog, REBT psihoterapeutodmor

U subjektivnom, psihološkom svijetu postoje samo dva modaliteta realnosti. Prvi je ono što doživljavamo u sadašnjem trenutku, a drugi je ono što doživljavamo zamišljajući budućnost ili ono što se dogodilo u prošlosti.

Prošlost i budućnost ne postoje u realnosti. Budućnost je nešto što zamišljamo da će se desiti, a prošlost je upotreba imaginacije u rekonstrukciji onoga što se već desilo. Sav stres, strahovi i negativna osjećanja potiču od ovog drugog modaliteta. Cio stres se bazira na imaginaciji. Ne vjerujete da je tako? Zapitajte sebe čega se plašite najviše, onoga što se događa sada ili onoga što zamišljate da će se dogoditi ili se već dogodilo?

Najviše sreće, radosti, spokoja i pozitivnog raspoloženja pronaći ćete u sadašnjosti, u sadašnjem trenutku. Šta je sadašnji trenutak? Postoje mnoge rasprave na tu temu, a može  se objasniti na veoma prost način. Sadašnji trenutak je doživljaj, a ne misao. Svaki put kada pristupate doživljaju neanalitički, bez imaginacije budućnosti ili rekonstrukcije prošlosti vi ste u sadašnjem trenutku.

Kako ćete izvježbati da što više budete u sadašnjem trenutku i više doživljavate, a manje analizirate? I ovdje je riječ o navici koju možete izgraditi vježbom i ponavljanjem. Možete početi odmah.

  • Obratite pažnju na to šta osjećate sada. Obratite pažnju na disanje i ne pokušavajte da ga promijenite, samo konstatujte i fokusirajte se na doživljaj i senzacije koje imate dok dišete. Osjetite koji djelovi tijela se pomeraju dok dišete.
  • Osjetite vazduh koji udišete i izdišete. Fokusirajte se na doživljaj i ne analizirajte. Ako vam se jave bilo kakve misli ne ulazite u njihovu analizu samo ih konstatujte i vratite pažnju na disanje.
  • Sada obratite pažnju i na druge senzacije u vašem tijelu, bez obzira koje su. Ne trudite se da ih imenujete i razumijete samo ih konstatujte.
  • Sada obratite pažnju i postanite svjesni zvukova u vašoj neposrednoj blizini. Nemojte misliti o njihovom značenju samo ih slušajte kao što biste slušali neku melodiju.
  • Obratite pažnju na predmete i boje oko vas. Dozvolite sebi da osjetite šta god da osjećate.

Ako vam je ova vježba bila teška nemojte da odustanete. To samo znači da vam treba više vježbe i da ste do sada navikli da mnogo analizirate, a malo se fokusirate na doživljaje. Ta navika se može promijeniti vježbanjem. Vježbajte ovu jednostavnu vežbu svakog dana po pet minuta kada ste sami i kada imate vremena.

 

Leave a Reply