Šta sve sadrži test eksterne polumature?

eksterna maturaUčenici devetog razreda osnovnih škola naredne sedmice polagaće eksternu polumaturu za upis u željenu srednju školu koji činu čine testovi iz dva obavezna i jednog izbornog predmeta.

Obavezni predmeti su crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost i matematika. Biraće da li će, pored toga, polagati hemiju, fiziku, biologiju, istoriju, geografiju ili strani jezik.

Da bi se pripremili za testiranje, učenicima su dostupni primjeri testova iz svih predmeta na sajtu Ispitnog centra.

Vijesti su objavile da se neka od pitanja koja se nalaze na probnom testu ispita iz maternjeg jezika odnose se na određivanje naziva književnog djela, njegovog autora ili književnog roda. Ipak, učenici bi trebalo da znaju i kom djelu pripada ponuđeni odlomak ili ko je režirao film Maratonci trče počasni krug. Jedno od pitanja na probnom testu je i u kojem gradu je 26. decembra 2011. godine prikazan Medejin krik. Odgovori na ova dva pitanja sadržani su u oglasu Kraljevskog pozorišta koje je skenirano i dato učenicima na početku testa.

Učenici bi trebalo da pokažu i dobre analitičke sposobnosti. Tako objašnjenje misli „Neki (ljudi) su gluhi za tuđe riječi, oni su nesreća i sebi i drugima“ nosi bod na testu.

Osim ovih, pitanja se odnose i na glasovne promjene i stilske figure, a od njih bi moglo biti traženo da popune narudžbenice. Na probnom testu iz ovog predmeta, koji je Ispitni centar objavio na svom sajtu, na primjer, nema nijednog pitanja vezanog za padeže.

Osim zaokruživanja, na neka pitanja neophodno je spojiti pojmove sa njihovim značenjem ili odrediti istinitost tvrdnji. Tako će učenici devetog razreda, ukoliko se odluče za polaganje geografije, morati između ostalog da prepoznaju konture najvećih evropskih ostrva i navedu njihove nazive, odgovore koji je tačan oblik Zemlje ili kroz koju od ponuđenih zemalja ne prolazi Grinični meridijan.

Sa druge strane, na probnom testu iz istorije mogu se naći pitanja poput: “Što slijedi poslije 100. godine prije nove ere?” Učenici završne godine osnovne škole trebalo bi da znaju i praistorijska nalazišta u Crnoj Gori, kao i šta je donijela Francuska revolucija.

Malu maturu će istovremeno polagati učenici devetog razreda u svim osnovnim školama, kojih u Crnoj Gori ima 161, istim validnim i standardizovanim testom i zadacima koji imaju metrijske karakteristike. Termini ispita su već poznati pa će se 27. maja polagati ispit iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i albanskog jezika i književnosti. Ispit iz matematike biće održan 28. maja, a sljedećeg dana učenici će polagati ispit iz predmeta po izboru.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply