Za praznike dežura šest domova zdravlja

Domovi zdravlja Blok pet, Nova Varoš, Stara Varoš, Konik, Tuzi i Zeta biće dežurni za vrijeme novogodišnjih praznika 1. i 2. januara.

Izabrani doktori za odrasle radiće u tim zdravstvenim objektima od sedam do 21 sat, a pedijatri u istom terminu samo u u Domu zdravlja Nova Varoš.

Tokom prazninika, u domovima zdravlja u Tuzima i Zeti zdravstvenu zaštitu djeca mogu koristiti od sedam do 14 sati.

Zdravstvena zaštita djece noću biće u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a pružaće je izabrani doktori za djecu Doma zdravlja Podgorica.

Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet radiće svih dana praznika od sedam do 21 sat, kao i Centar za rentgen i ultrazvučnu dijagnostiku u zdravstvenom objektu na Starom Aerodromu.

Jedinica za patronažu radi po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom novogodišnjih praznika nalozi primati u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, od sedam do 15 sati, dok će se terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana od sedam do 19 sati.

Leave a Reply