Samopoštovanje preduslov za uspješan socijalni život

PIŠE: Vesna Dimitrijević, psiholog

Zašto je važno da dijete bude svjesno sopstvenih vrijednosti, da ima povjerenja u svoje ideje i misli i da vjeruje u svoje postupke? Samopoštovanje je preduslov uspješnog učenja i osnova dobrog socijalnog ponašanja. Pomažući djetetu da razvije samopoštovanje gradite čvrst temelj za njegovu srećnu budućnost!

Samopoštovanje nije urođeno! Kako će dijete misliti o sebi, zavisi prije svega od poruka koje mu roditelji šalju!

Zato:

–           Mislite, govorite i radite pozitivno! Nastojte da djetetu govorite šta da radi, umjesto da mu objašnjavate šta ne treba da radi. Ne zaboravite da pohvalite dijete za ono što je dobro uradilo.
Izvinite mu se za svoju grešku.

–          Kada kritikujete: Kritikujte ponašanje, a ne dijete! Ako ne okrivljujete, ne nepadate i ne povređujete dijete, uspješnije ćete mu pomoći da izmijeni neprihvatljivo ponašanje, bez lošeg mišljenja o sebi, bez osjećanja krivice i odbačenosti.

–          Komunicirajte sa djetetom jasno i otvoreno. U razgovoru budite direktni, ali i uvažite dijete! Dajte mu dovoljno vremena da govori, ne prekidajte ga i ne požurujte; pokažite zainteresovanost i pažljivo ga slušajte; uzdržite se od nepotrebnih kritika;dajte mu svoje mišljenje o onome što ste čuli.

–          Njegujte nezavisnost i samostalnost djeteta! Ne radite umjesto djeteta ono što samo može da uradi; dozvolite mu da vam pomogne u obavljanju nekih poslova; budite spremni da čujete i uvažite i njegovo mišljenje; dozvolite mu da o nekim stvarima samostalno odlučuje.

Iskustvo mnogih roditelja, potvrđuje činjenicu da dijete koje je sigurno u sebe i koje ima razvijenosamopoštovanje, može uspješnije da razvije svoje potencijale i da se suoči sa teškoćama, lakše uspostavlja odnose sa drugom djecom, bolje može da razumije druge, prihvaćenije je u društvu…

Izvor: www.vrticbudva.com

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply