Razvojna Disfazija kod djece

PIŠE: dr Vjera JANKOVIĆ, PZU Doktorica Mica

Razvojna disfazija je razvojni poremećaj, odnosno nemogućnost i teškoća u razumijevanju i izražavanju jezika, praćena nemogućnošću izgovora velikog broja glasova, nepravilnoj upotrebi gramatičkih oblika, nesposobnost verbalnog izražavanja i teškoće u pamćenju riječi.

Problem u ovom slučaju nije u glasovima,već u nemogućnosti izgradnje jezičkog sistema. Djeca sa razvojnom disfazijom poslije treće godine imaju velikih artikulacionih teškoća jer nepravilno izgovaraju glasove, zamjenjuju slogove, izgovaraju samo početne ili posljednje slogove. Govor je nerazumljiv za okolinu..Teško usvajaju apstraktne pojmove, ne razlikuju rod, teško usvajaju množinu, ne koriste vremena.

Razvojni jezički poremećaji su svrstani u poremećaje ekspresivnog govora i poremećaje receptivnog govora.

Kod razvojne disfazije ekspresivnog tipa ekspresivni govor djeteta je ispod očekivanog za uzrast, ali razumijevanje je u granicama normale. Razvojna receptivna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je razumijevanje govora djeteta ispod očekivanog za uzrast. Poremećaj se uočava kada se dijete ne odaziva na ime do godine dana, ne može da imenuje neke prostije predmete, ili ako do dvije godine starosti ne izvršava neke proste naloge.

Da vaše dijete ima razvojnu disfaziju možete posumjati ako:

– ima usvojen mali broj riječi u odnosu na uzrast;

– ima oskudan rječnik;

– višesložne riječi izgovara samo početkom ili samo završnim slogom;

– govori nerazumljivo;

– ne pravi razliku između sličnih glasova p-b,č-ć,s-š;

– teško usvaja množinu;

– ne razlikuje rod;

– ne koristi vrijeme;

– ne koristi pridjeve, priloge i veznike;

– teško usvaja upitne, odrične, a naročito odrično-upitne rečenice.

Ono što je najvažnije da se problem uoči na vrijeme i da se sprovede logopedski tretman. Roditelji treba da komuniciraju sa svojim djetetom od najranijih dana, da mu omoguće primjerenu govornu sredinu, da budu upoznati sa govorno-jezičkim razvojem djeteta.

 

Leave a Reply