Uskoro na teret Fonda i treći pokušaj vantjelesne oplodnje

Crnogorski Fond zdravstva refundiraće od juna tri pokušaja vantjelesne oplodnje umjesto dosadašnja dva,  kako je predviđeno novim Zakonom o zdrastevnom osiguranju koji bi tada trebalo da stupu na snagu.

Specijalista  medicine Sanja Simović I načelnica Odjeljenja za kontrolu Fonda Sanja Simović očekuje da će na taj način biti značajno doprinijeto ionako niskom natalitetu u Crnoj Gori.

Doći će do smanjenja starosti žena koje ulaze u postupak,  ali i povećati  efikasnost. Uspješnost kod trećeg i kasnijih pokušaja je preko 70 odsto, a  do trećeg puta oko 20 odsto”, rekla je ona radiju Antena M.

Prema njenim riječima, ni jedan par nema prioritet i ne postoji ograničenje koliko su supružnici stari, kao ni da li već imaju djecu.

Oni su obavezni da ispoštuju procedur, da popune zahtjev za uput  koji se može preuzeti sa sajta Fonda i dostaviti na njegovu arhivu.

Uz zahtjev je neophodno i da se priloži izvještaj Konzilijuma Kliničkog centra za liječenje steriliteta.

“Veoma je važno da osiguranici prilikom javljanja na Konzilijum za liječenje sterliteta u Kliničkom centru  ponesu svu dokumentaciju koje imaju od  liječenja kako  bi vidio da su iscrpljene sve mogućnosti liječenja i da je vantjelesna oplodnja jedini način do potomstva», pojasnila je Simović.

Osim sa opštom bolnicom Cetinje,  Fond je krajem prošle godine potpisao ugovor za 150 postupka vantjelesne oplodnje sa tri crnogorske privatne zdrastvene ustanove i to sa  Life-om, Ars medicom i Codrom, u kojoj je ostalo još nekoliko neobavljenih postupaka.

U cetinjskoj bolnici osiguranici  čekaju da dođu na red od pola godine  do godinu zbog čega je Fond odlučio da sklopi ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama kako bi se rasterretila.

Fond će za ovu godinu za finansiranje vantjelesne oplodnje izvojiti od 500 do 600 hiljada eura. Cijena jedne takve intervencije iznosi oko dvije hiljade eura.

Izvor: Radio Antena M

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply