Poziv pljevaljske Opštine za sufinansiranje troškova VTO

Parovi i žene sa područja Pljevalja mogu se od 1. septembra prijaviti na javni poziv Opštine za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Rok za podnošenje prijava je 1. novembar, a ukupan iznos koji je za ove svrhe budžetom opredijelio Sekretarijat za društvene djelatnosti pljevaljske Opštine je 20.000 eura.

U cilju povećanja nataliteta na teritoriji opštine Pljevlja, za sufinansiranje troškova MPO mogu se prijaviti bračni odnosno vanbračni supružnici i žene koje ne žive u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici. Poziv se odnosi na korisnike koji pravo na postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore a žele da se ostvare kao roditelji, ali i na one čije postupke pokriva Fond.

Pravo učešća imaju korisnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– da jedan od partnera ima državljanstvo Crne Gore

– da jedan od partnera ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine prije datuma objavljivanja javnog poziva

– da je postupak MPO jedini način kojim se može postići trudnoća

– da su u toku postupka MPO do dana zaključenja javnog poziva.

Prilikom odlučivanja Komisija će imati u vidu više kriterijuma, među kojima su broj pokušaja MPO, broj zajedničke djece, godine starosti, visina mjesečnih prihoda.

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja je ovogodišnjim budžetom opredijelio sredstva u iznosu od 20.000 eura, kojim bi se sufinansirali troškovi postupka MPO.

Korisnicima koji sredstva za postupak više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a žele da se ostvare kao roditelji i postupak rade u našoj zemlji, mogu na ovaj način ostvariti  pravo na pokrivanje do 80 % troškova, a najviše do 2000 eura po priloženim računima. Ukoliko se postupak sprovodi u inostranstvu, moguće je da Opština pokrije do 60 % troškova, a najviše do 4.000 eura po priloženim računima.

Korisnicima koji su u postupku MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore može se odobriti iznosu do 500 eura po priloženim računima.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu uz koji se kao obavezna dokumentacija prilažu uvjerenja o državljanstvu i prebivalištu za podnosioca prijave i supružnika, kopija biometrijske lične karte za podnosioca prijave i supružnika, kopija žiro računa podnosioca prijave, potvrda o visini mjesečnih primanja za oba partnera, kao i

izvod iz matične knjige rođenih djece rođene u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici i izvod iz matične knjiige vjenčanih kao dokaz bračne zajednice. Za vanbračnu zajednicu dostavlja se ovjerena izjava o postojanju vanbračne zajednice. Neophodno je predati i potvrdu doktora medicine specijalista ginekologije, odnosno urologije, sa najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti humane reprodukcije da se trudnoća ne može postići drugim načinima liječenja izuzev MPO i ljekarsku potvrdu sa predlogom za MPO-homolognu vantjelesnu oplodnju. Parovi koji žele da s eprijave na ovaj javni poziv u obavezi su da predaju i potvrdu Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore o broju obavljenih pokusaja MPO na teret sredstava FZOCG, kao i potvrda Fonda za zdravstveno osiguranje da su u postupku MPO na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Potreban im je i račun/predračun troškova potrebnih za postupak MPO izdat od strane ovlašćene zdravstvene ustanove (medicinski centri, klinike, apoteke…).

Svi detalji poziva i precizno uputstvo za prijavu dostupni su na ovom LINKU.

Sve informacije građani mogu dobiti u kancelariji br. 3 Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja (bivša zgrada SDK), putem e-maila [email protected] ili na telefon broj 068 790 509.

Odluka o raspodjeli Budžetom planiranih sredstava biće donijeta u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply