Normalna temparatura kod bebe

PITANJE od Helene:

Moja beba  koja ima skoro 2 mjeseca. Već mjesec dana ima temparaturu 37.1  – 37.2 linije mjerene ispod pazuha.. 

U početku sam mislila da je od pretopljavanja ali je ta temparatura ostala nepromijenjena i pošto je dijete duže vrijeme raskomoćeno od garderobe. Nalazi krvi su WBC 17.7.LYM 14.3 MONO 1.59 RDW 18.3…… Sve ostala stavke su u granicama referentnih vrijednosti.
Koja je idealna temparatura sobe u kojoj bebe boravi i spava?

ODGOVOR od dr Nine Mandić, PZU Doktorica Mica:

Normalna tjelesna temperatura kod djece mjerena pod pazuhom je do 37,5, znači kod Vašeg djeteta tjelesna temperatura je normalna.

Iz Vašeg pisma mi nije jasno zbog čega je rađena krvna slika, a nijesu ni dati svi parametri, pa taj nalaz ne mogu komentarisati.
Normalna temperatura sobe u kojoj dijete boravi je od 18 do 22 stepena, a kad se kupa oko 27 stepeni.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply