Prevencija gojaznosti u školama II

Centar za borbu protiv gojaznosti (CEPROG) počeo je da realizuje projekat pod nazivom Prevencija gojaznosti u školama 2, čiji su ciljevi informisaje  i edukacija djece iz oblasti zdravlja i zdravih stilova života, zdrave hrane i pravilne ishrane, igre, sporta i rekreacije.

Projekat, koji će trajati do 21. maja, obuhvatiće 300 učenika podgoričkih osnovnih škola Oktoih, „Radojica Perović“, „Maksim Gorki“, 21. Maj i „Štampar Makarije“.

Projekat predviđa tri cjeline i teme o kojima će se razgovarati, a to su zdravlje, ishrana i fizička aktivnost. Planirano je da se djeca upoznaju sa terminom zdravlje, faktorima koji na njega utiču, životnim stilom, izborom zdrave hrane, pravilnom ishranom tj. piramidom ishrane, poremećajima ishrane, igrom, sportom i načinom funkcionisanja ljudskog tijela.

Nakon završetka svake cjeline biće organizovane manifestacije na kojima će djeca zajedno sa nastavnicima pokazivati usvojeno znanje i primjenu kod sebe i svojih roditelja. Ove manifestacije obuhvatiće prikupljanje odgovora od roditelja i drugara, ali i analizu npr. kako se drug ili drugarica hrane, da li je to u načelima pravilne ishrane, da li je i koliko fizički aktivan. U okviru manifestacija će biti razgovarano i o pripremama zdravih užina na časovima, a biće prikazani i demonstrirane nove igre na školskom poligonu, crtanje, pisanje priča, pjesama, vođenje dnevnika.

Svako odjeljenje će ugostiti  ljekara stručnjaka, specijalistu pedijatrije i opšte medicine i nastavnika fizičkog vaspitanja.

Na kraju svih aktivnosti biće organizovana zajednička završna manifestacija koju će pripremiti djeca sa nastavnicima, a trebalo bi da pokaže stepen usvojenog znanja i poruku svim vršnjacima. Ova manifestacija obuhvatiće dan sporta, takmičenje, kviz znanja, rirmičku igru, recitatorsku temu, dramski komad.

Iz Centra podsjećaju da je brz rast i razvoj društva  najmanje odgovaraju djeci, posebno imajući na umu da ne postoje adekvatni sistemi prilagođavanja. U takvim uslovima djeci se uglavnom nudi nezdrava hrana i promovišu TV i računari.

Djeca, koja sama kupuju doručak, užinu, ili ručak u školskim kantinama, obližnjim kioscima brze hrane ili trgovinama, mogu da biraju sendviče, brzu hranu (hot dog, viršle, i slično) čips, gazirana pića, razne slatkiše, što je, kako tvrde u CEPROG-u, pogrešan temelj njihove dnevne ishrane

Djeca ovu vrstu ishrane proisteklu iz neke vrste nužnosti i nebrige smatraju normalnom, i njihove navike nju i preferiraju. Zato u Centru smatraju važnim sprovođenje akcije za podizanje svijesti o pravilnoj ishrani i kod djece i njhovih roditelja, ali i lobiranje kod sektora obrazovanja i zdravstva da pomognu školama i njihovim kuhinjama u kreaciji pravilnih obroka i edukaciji o pravilnoj ishrani i njenom značaju.

Iz CEPROG-a podsjećaju i da djeca često slobodno vrijeme provode pored tv-a, računara, sjedeći ili ležeći, dovodeći svoj organizam u totalnu pasivnost. U takvim uslovima dolazi do niza motoričkih, morfoloških i funkcionalnih poremeća – pored prekomjerne težine, prisutni su deformiteti stopala i kičmenog stuba, artroza zglobova, loša kondicija, atrofija mišića…

Projekat Centra za borbu protiv gojaznosti Crne Gore (CEPROG) je prvi i jedini projekat organizacije ali i cijele Crne Gore, ovog tipa, uopšte. Samim tim, on predstavlja nešto novo, inovativno i kreativno u lokalnoj zajednici.

Metodologija podrazumijeva neformalne metode rada kroz interaktivne aktivnosti, jednako uključivanje učesnika u rad u grupi, kreativne radionice i aktivnosti.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply