UDRUŽENJE RODITELJI

Članstvo u Udruženju Roditelji

Osnovne odredbe o članstvu u Udruženju Roditelji:

Član Udruženja Roditelji može biti svako punoljetno fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja, način ostvarivanja tih ciljeva, Statut Udruženja i ispuni prijavu za učlanjenje (PRISTUPNICU).

Udruženje Roditelji vodi evidenciju svojih članova.

Evidencija obuhvata podatke o: danu učlanjenja, kao i o danu prestanka članstva, lične podatke i podatke o kontakt adresi i drugim načinima kontaktiranja.

Udruženje vodi brigu o privatnosti podataka svojih članova i neće ustupati prikupljene podatke trećim licima.

Prijem u člansto i istupanje iz članstva Udruženja Roditelji:

Odluku o prijemu u članstvo donosi Koordinator NVO i o tome obavještava podnosioca prijave.

Član NVO Roditelji može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju Roditelji ne može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja, na obrazloženi predlog nekog od članova Upravnog odbora Udruženja.

Članu se omogućava da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član Udruženja Roditelji ima pravo:

  • da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
  • da neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
  • da bira i bude biran u organe Udruženja;
  • da bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
  • da učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
  • da djelatnost koju prihvati da obavlja u Udruženju, vrši savjesno i u skladu sa najvišim stepenom poslovnog i profesionalnog bontona;
  • da poštuje Statut i druge akte Udruženja;
  • da obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor Udruženja.

PRISTUPNICA

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply