Life’s a bitch, jelte

Dijete će se, baš kao i mi svi, s vremenom naviknuti na one spoljne faktore. Naviknuće da su ljudi često zlonamjerni, naučiće biti suzdržano dok ne procijeni situaciju. Taj famozni život će ga rano naučiti da svoje stavove brani argumentirano, a ako ne ide, često šakom. Opširnije