Usporavanje rasta kod djece

Koliko će neko dijete prosječno da poraste može lako da se izračuna, ako se saberu visina oca i majke, a dobijeni zbir podijeli sa dva. Za dječake ovom broju treba dodati, a za djevojčice oduzeti 6,5 centimetara. To je tzv. očekivana visina u zavisnosti od visine roditelja. Da li će dijete i dostići prosječnu visinu, može lako da se prati na karti rasta još od rođenja. Opširnije