Ultrazvučni pregledi u trudnoći – ekspertni i kontrolni

Značaj ultrazvučnog pregleda na samom početku trudnoće ogleda se u činjenici da žena nakon otkrića da je trudna (pomoću testa mokraće ili na osnovu vrijednosti hormona u krvi), a bez obavljenog ultrazvuka ne može da sazna ono što je za početak najvažnije – a to je da li je trudnoća u materici ili van nje. Takođe, ultrazvučni pregled u ranoj fazi trudnoće omogućava uočavanje ploda i njegove vitalnosti. Nakon što se trudnoća potvrdi, kontrola bebe ultrazvukom radi se na 6-8 sedmica. Opširnije