Telenor Fondacija i Crveni krst Crne Gore su obilježili Međunarodni dan djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, i u Kampu Konik organizovali radionicu o preduzetništvu i značaju obrazovanja. Opširnije