Dječija zarazna bolest – Šarlah

Šarlah je jedna od rijetkih preostalih zaraznih dječijih bolesti, koja se dosta promijenila u posljednjih 50 godina. Tada bi djeca ležala okupana u znoju, u delirijumu uslijed visoke temperature, dok su majke i ljekari nemoćno gledali. Danas je ovakav prizor prava rijetkost. Ova velika drama je gotovo nestala s pronalaskom antibiotika. Opširnije