Uopštena pravila obraćanja djeci sa govorno-jezičkim smetnjama

Postoje uopštena pravila obraćanja djeci sa komunikativnim i govornim smetnjama. Ova djeca slušaju, ali kao da nas ne čuju, pa se način obraćanja mora prilagoditi višestruko: Šta i kako treba raditi? Značajno pojednostaviti način obraćanja djetetu u vidu jednostavnih i jasnih naloga; Trebalo bi uspostaviti direktan kontakt očima sa djetetom dok mu se obraćate; Dodatno skrenuti pažnju djetetu uz pomoć usmjerenog govora pri obraćanju (možete imati mikrofon (igračku), kako biste još više podstakli duhete da se oglašava. Kada čuje svoj glas brže će steći tzv. slušnu povratnu spregu i doći će do bržeg dozrijevanja govornih centara u moždanoj kori. Govoriti Opširnije