Zakon previđa osam obaveznih vakcina

Djeca u Crnoj Gori od rođenja do punoljestva treba da prime ukupno osam obaveznih vakcina ali i revakcine, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti tvrde da se vakcine pažljivo i dugotrajno provjeravaju prije nego se uvedu u upotrebu pa se smatraju najbezbjednijim medicinskim preparatima. Agencija za ljekove i medicinska sredstva navodi da vakcine koje se koriste u Crnoj Gori ispunjavaju sve standarde kvaliteta ali objašnjavaju da je pogrešna percepcija da se time što je vakcina adekvatnog kvaliteta očekuje da bude i apsolutno bezbjedna. Opširnije