Kako razgovarati sa djecom o odvajanju ili razvodu

Razgovori sa djecom o odvajanju i razvodu mogu učiniti okončanje veze još složenijim. Neki parovi se pitaju da li im je lakše da ostanu zajedno, izbjegnu previranja i potencijalne teškoće vezano za prilagođavanje na život u dva domaćinstva. Normalno je biti zabrinut o uticaju odvajanja na vaše dijete. Istraživanja govore da djeca doživljavaju najjaču borbu tokom prvih par godina nakon razdvajanja porodice, što se ispoljava kroz pojavu anksioznosti, ljutnje i emocionalnih problema. Opširnije