Djeca kasnije progovaraju zbog upotrebe pametnih telefona i tableta od najranijeg uzrasta?

Era moderne tehnologije, pored razvoja tehnološke komunikacije, donijela nam je i drugi, nesavršen vid komunikacije koja nije svojstvena čovjeku kao socijalnom biću. Čovjek je postao nijemi posmatrač. Kada cio ovaj proces primijenimo na dijete, pored "moderne hrane", "modernog radnog vremena", "modernog odrastanja", imamo potomstvo koje je u sveopštem kašnjenju za nekim davno postavljenim normama Opširnije