Privikavanje djeteta i roditelja na vrtić

Roditelji u stvari najčešće „pate“ zbog pretpostavljene „patnje“ svog djeteta, samim tim pojačavaju reakciju djeteta, i na taj način ulaze u „začarani krug“ kojim samo pogoršavaju situaciju. Samo ako na momenat razmisle, cjelokupno iskustvo iz vrtića i za roditelje i za djecu može biti vrlo lijepa uspomena iz djetinjstva. Uvijek imajte na umu sledeće: Opširnije