Želja za potomstvom

Ali šta se dešava kada ne možemo da se ostvarimo u ulozi roditelja ili kada to postane bolan i trnovit put pokušaja i razočarenja? Parovi danas imaju nekoliko opcija kada se odlučuju kako će nastaviti svoj put prema stvaranju porodice i mnogi se odlučuju za vantjelesnu oplodnju. Opširnije