Vježbe pažnje i pamćenja

Da bismo pripremili dijete na obaveze koje ga očekuju s godinama, školske, ali i one druge, potrebno je pravilno ga podstaći da razvija vizualnu percepciju, pažnju, ali i pamćenje. Ove vježbice možete raditi s djetetom već od treće godine samo prilagodite složenost zadataka uzrastu djeteta. Opširnije