Od 16 đaka samo tri imaju računar

Nastava za učenike od sedmog do devetog razreda ove školske godine organizovana je online, iako to nije dostupno svim učenicima, posebno onima koji žive na seoskom području. Prema riječima direktorke OŠ 18. oktobar na Bioču Svetlane Milović, u toj školi, od 16 đaka koliko ih pohađa nastavu online, samo tri imaju računar Opširnije