Besplatna Đačka uzina za prvu grupu djece iz socijalno ugroženih porodica

Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ iz Podgorice i udruženje Roditelji pokrenuli su inicijativu obezbjeđivanja užine za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica. Inicijativu su odmah podržale privatne kompanije Nemesis i Komercijalna banka AD Podgorica koje su odlučile da plate troškove užine za pedesetoro  djece,  od 1. novembra  do kraja nastavne godine. U prvoj grupi su djeca  iz porodica korisnika matrijalnog obezbjeđenja porodice koje su na evidenciji Centra za socijani rad, a koriste servise udruženja Roditelji. Škola i Udruženje pozivaju kompanije i organizacije koje žele da se pridruže inicijativi da im se jave, kako bi zajedno Opširnije