Šum na srcu kod djece

U najkraćem, odgovor na pitanje: «Da li ima razloga za strah?», bio bi da šum na srcu kod djece najčešće nije znak bolesnog srca, niti zahjteva hitan odlazak kod ljekara. Ali zahtijeva bar minimalno ispitivanje, koje sprovodi dječji kardiolog. Drugim riječima, nema mjesta panici. Vjerovatnoća da je dijete koje ima šum na srcu bolesno, vrlo je mala. Opširnije