Šum na srcu kod djece

kardiolog

Šum na srcu je prilično česta pojava u pedijatrijskoj praksi, obično bezopasna. Međutim, kod roditelja budi strah da njihovo dijete ima bolesno srce, odnosno neku srčanu manu. Pedijatar-kardiolog, Ass. dr Vojislav Parezanović  zato odgovara na najčešće postavljana pitanja, kako bi otklonio bojazan roditelja.

● Moje dijete ima šum na srcu. Da li je bolesno?

Na sreću, najčešće nije tako. Smatra se, naime, da više od 50 odsto zdrave djece ima šum na srcu. Pošto se ovakav šum srijeće kod, inače, zdravog srca – on se naziva funkcionalni ili fiziološki šum (u žargonu se često naziva i šum zdravog srca). Najčešće se otkrije tokom infekcije (bilo kog porijekla) praćene povišenom temperaturom.

Ovakvi šumovi imaju specifične zvučne karakteristike, koje ih odvajaju od šumova kod bolesnog srca (takozvanih organskih šumova). Iskusan pedijatar je sposoban da napravi razliku između fiziološkog i organskog šuma na srcu, pa najčešće ne saopštava odmah roditeljima da njihovo dijete ima šum. Obično sačeka da prođe infekcija, pa uporedi kvalitet i jačinu šuma. Ako je slabiji ili je nestao, sasvim je sigurno da se radi o fiziološkom šumu. Ali, ako je šum istog intenziteta, upućuje mališana kod dječjeg kardiologa. Upravo je promjenljivost osnovna karakteristika funkcionalnog šuma, za razliku od šuma kod bolesnog srca – koji je, uglavnom, mnogo jači i ne mijenja se značajnije tokom vremena.

● Da li moram HITNO da odvedem dijete kod dječjeg kardiologa?

Kada saznaju da njihovo dijete ima šum na srcu, roditelji ne bi trebalo da paniče. Jer, od 1000 djece sa šumom, samo tri-četiri mališana zaista ima neko oboljenje srca. Da bi se u potpunosti  isključilo postojanje srčane mane (najčešće urođene), potrebno je da se roditelji konsultuju sa dječjim kardiologom. Taj pregled nije hitan, naročito ukoliko dijete nema nikakvih tegoba. Ovo se posebno  odnosi na djecu uzrasta preko dvije godine. Naime, sve teške urođene srčane mane se, po pravilu, ispoljavaju u prvim danima ili mjesecima života. Zbog toga je veoma mala vjerovatnoća da dijete, kome su ljekari prvi put otkrili šum sa sedam ili 11 godina, ima tešku srčanu manu.

● Kakav pregled nas očekuje?

Zadatak dječjeg kardiologa je da, osim kliničkog pregleda (auskultacije – osluškivanje zvukova i šumova), djetetu uradi i EKG. Nakon ovog osnovnog kardiološkog ispitivanja, sa velikom vjerovatnoćom može da se isključi postojanje ozbiljne urođene srčane mane. Postoje, međutim, neke srčane mane koje ne moraju da budu praćene jakim šumom ili ozbiljnim tegobama. Zbog toga bi bilo dobro da se poslije ovog pregleda zakaže i ultrazvučni (ehokardiografski) pregled. Ukoliko se nakon njega potvrdi da se radi o funkcionalnom šumu, odnosno da je srce djeteta potpuno zdravo, ispitivanje je završeno.

● Čuli smo kako će fiziološki šum da nestane do puberteta. Da li je to tačno?

Tačno je! Roditeljima je potrebno objasniti kako će njihovo dijete vjerovatno i narednih godina da ima šum na srcu – koji će  povremeno da se čuje jače, a povremeno slabije (ili će da nestane), a da će definitivno da nestane najkasnije do puberteta. Tada su grudni koš i okolni mišići mnogo razvijeniji, srce je dalje od slušalica, pa se ovako tihi šumovi ne čuju.

● Da li moje dijete može da nastavi da se bavi sportom?

Ukoliko je dječji kardiolog sa sigurnošću isključio postojanje srčane mane (dakle, poslije pregleda, EKG-a i ultrazvučnog pregleda), dijete je sposobno za normalne životne aktivnosti, uključujući i najteže fizičke napore. Odnosno, može da se aktivno bavi sportom bez ikakvih problema, čak i ako se čuje šum.

● Da li moram da vodim dijete na redovne kontrole kod kardiologa?

Kada se jednom dokaže da nema urođene srčane mane (ultrazvučnim pregledom), dalje kardiološke kontrole više nisu potrebne, osim kod djece koja se bave aktivnim, takmičarskim sportom.

● Oprez – šum na srcu  može da bude i znak bolesti…

Nažalost, nisu svi šumovi na srcu bezazleni. Iako se misli da se srčane bolesti javljaju isključivo kod starijih ljudi, priličan broj djece ima bolesno srce. Najčešći uzrok srčanih problema u dječjoj populaciji su urođene srčane mane. Urođene anomalije na srcu se srijeću češće nego na bilo kom drugom organu. Skoro svako 100 novorođenče ima neku od urođenih srčanih mana. Šum na srcu je često prvi znak oboljenja srca kod ove djece. Međutim, ono što bi trebalo znati, jeste da šum kod tih mališana ne mora da se čuje odmah po rođenju. Najčešće se otkrije prilikom otpusta iz porodilišta ili na prvim pregledima u savjetovalištu, pred redovnu vakcinaciju.

● Ne moram da vodim dijete kod kardiologa, jer nema nikakvih tegoba.

Ovo je jedna od čestih zabluda! Nerijetko su šumovi kod pojedinih srčanih mana vrlo tihi, a tegobe potpuno odsutne, pa se dešava da se neke urođene srčane mane otkriju tek u uzrastu od 10 ili 12 godina. Tada su roditelji prilično nepovjerljivi i ne mogu da prihvate činjenicu da njihovo, naizgled zdravo dijete (koje se čak bavilo i sportom), ima urođenu srčanu manu koja zahtijeva hiruršku korekciju.

● Šta ako moje dijete ima urođenu srčanu manu?

Djeca kod koje se potvrdi postojanje urođene srčane mane, moraju da budu podvrgnuta detaljnijim ispitivanjima, a najčešće i terapiji (medikamentnoj i hirurškoj). Prognoza kod ovih bolesnika je veoma šarolika. Jedan broj urođenih srčanih mana može da «prođe» spontano (ne zahtijeva hirurško liječenje), dok druge srčane mane zahtijevaju operaciju, poslije koje djeca mogu da vode relativno normalan život (takvih je najviše). U trećoj grupi su veoma teške urođene srčane mane – koje zahtijevaju nekoliko operacija, sa neizvjesnim udaljenim rezultatima (na sreću, takvih je najmanje).

Zaključak: Šum na srcu – nije opasno, ali bi trebalo ispitati.

U najkraćem, odgovor na pitanje: «Da li ima razloga za strah?»,  bio bi da šum na srcu kod djece najčešće nije znak bolesnog srca, niti zahjteva hitan odlazak kod ljekara. Ali zahtijeva bar minimalno ispitivanje, koje sprovodi dječji kardiolog. Drugim riječima, nema mjesta panici. Vjerovatnoća da je dijete koje ima šum na srcu bolesno, vrlo je mala.

Izvor: Moj pedijatar

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply