Kako da naučite dijete da izduva nos?

Mališani imaju svoje instinktivne tehnike, poput uvlačenja sekreta, "kopanja nosa" ili brisanja u rukav, čime se samo privremeno rješavaju problema, a doprinose širenju bakterija. Zato ih treba načiti kako da izduvaju nosić Nema uzrasnog doba kada bi to trebalo znati, neka djeca već nakon godinu dana savladaju tu vještinu, a neki su sa 4-5 godina. Opširnije