Zalivanje fisura

Razvoj karijesa u fisurama može da se spriječi zalivanjem fisura. Viskozni materijal zatvara ulaz u fisuru i spriječava taloženje ostataka hrane, a još važnije prodor bakterija. Današnji zalivači mogu u sebi sadržati fluor koji lokalno ispoljava svoj efekat. Opširnije