Dojenje i gledanje na sat

Kada pričamo o dojenju i gledanju na sat, imajte na umu da dojenje postoji na svijetu mnogo duže od časovnika. Drugim riječima, ne treba vam sat da bi dojenje teklo kako treba. Ponekad previše fokusiranja na vrijeme može čak da uzrokuje skretanje fokusa sa onog što je zaista bitno. Opširnije