Prerano prohodavanje

Da bi se duhete nesmetano razvijalo nikako mu ne treba nametati prinudne položaje za koje ono nije spremno, niti ga prerano stimulisati na aktivnost za koju nije zrelo. Za to postoje određeni uzrasni okviri ali ne treba da brinete ako se vaše duhete ne uklapa u njih, važno je da prođe sve faze razvoja utvrđenim redosledom. Opširnije