Djeca u Crnoj Gori nezadovoljna na više polja

U svijetu se danas obilježava Dan prava djeteta koji treba da bude dan svjetskoj jedinstva i razumijevanja među djecom. Na današnji dan je 1989. godine usvojen najznačajniji dokument za prava djeteta Konvencija o pravima djeteta u Ujedinjenim nacijama 1989. godine, a gotovo sve zemlje na planeti su se dogovorile da prava sadržana u njoj pretoče u svoje pozitivne zakone. Read More