Porodica u Crnoj Gori najčešće ima tri do pet članova

U Crnoj Gori, prema podacima Monstata, najviše ima porodica sa tri do pet članova, i to 64 odsto, dok je skoro svaka treća dvočlana. Porodice sa više od šest članova su zastupljene u svega četiri odsto slučajeva. Najviše takvih porodica ipak ima u Plavu i Rožajama, gdje je čak 12 odsto takvih domaćinstava. Sa druge strane, najmanje šestočlanih porodica ima u Pljevljima, Budvi, Herceg Novom i Kotoru, svega jedan odsto. U Crnoj Gori ima 167.177 porodica, od toga 52.766 sa dva člana, 107.840 sa tri do pet i 6.571 sa više od šest članova. Prema brojnosti porodice u svim opštinama Opširnije