Porodica u Crnoj Gori najčešće ima tri do pet članova

porodica4U Crnoj Gori, prema podacima Monstata, najviše ima porodica sa tri do pet članova, i to 64 odsto, dok je skoro svaka treća dvočlana.

Porodice sa više od šest članova su zastupljene u svega četiri odsto slučajeva. Najviše takvih porodica ipak ima u Plavu i Rožajama, gdje je čak 12 odsto takvih domaćinstava.

Sa druge strane, najmanje šestočlanih porodica ima u Pljevljima, Budvi, Herceg Novom i Kotoru, svega jedan odsto.

U Crnoj Gori ima 167.177 porodica, od toga 52.766 sa dva člana, 107.840 sa tri do pet i 6.571 sa više od šest članova. Prema brojnosti porodice u svim opštinama najkarakterističnije su porodice sa 3 do 5 članova. U tom intervalu je i prosječna porodica koja broji 3,2 člana, navodi se u saopštenju Monstata.

Najveći udio u porodicama imaju vjenčani parovi sa ili bez djece, i to u procentu 78 odsto, dok je vanbračnih parova oko četiri odsto, a ostatak otpada na porodice sa jednim roditeljem.

Prema istim podacima, u više od 33 hiljade porodica žive djeca starija od 25 godina. Od ukupnog broja porodica u kojima živi najmanje jedno dijete mlađe od 25 godina, 86 odsto su porodice u kojima žive oba roditelja.

Struktura porodica po opštinama pokazuje da u Budvi i Cetinju 17 procenata porodica su one u kojima živi jedan roditelj sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina. Najmanje porodica u kojima žive djeca sa jednim od roditelja je u Ulcinju i to devet odsto. Izvor: Vijesti

Comments

Leave a Reply