Opština Bar: Skoro 120 hiljada eura za subvencije iz oblasti socijalne i dječije zaštite

Opština Bar završila je postupak dodjele subvencija iz oblasti socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije. Za ovu namjenu, iz opštinskog budžeta, raspodijeljen je iznos od 119.960 eura. Ugovori su zaključeni sa 46 pružalaca usluga na lokalnom nivou, kod kojih će djeca, korisnici socijalnog programa, moći da ostvare pravo na besplatan školski obrok, na pohađanje neformalnog obrazovanja i na članarine u sportskim klubovima. Opširnije