Opština Bar: Skoro 120 hiljada eura za subvencije iz oblasti socijalne i dječije zaštite

Foto: Opština Bar

Opština Bar završila je postupak dodjele subvencija iz oblasti socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije. Za ovu namjenu, iz opštinskog budžeta, raspodijeljen je iznos od 119.960 eura. Ugovori su zaključeni sa 46 pružalaca usluga na lokalnom nivou, kod kojih će djeca, korisnici socijalnog programa, moći da ostvare pravo na besplatan školski obrok, na pohađanje neformalnog obrazovanja i na članarine u sportskim klubovima. Subvencije za školski obrok su dodijeljene na period do kraja nastavne godine, a  subvencije za sport i neformalno obrazovanje na period do 1. jula 2024. godine.

“Za pružanje usluga neformalnog obrazovanja potpisani su ugovori sa 12 registrovanih subjekata, kojima će biti uplaćen iznos od 26.320 eura na ime subvencija za 94 djece koja su ostvarila pravo na njeno korišćenje. Sa 10 privrednih društava zaključili smo ugovore za pružanje usluge školskog obroka u iznosu od 42.280 eura za 151 dijete. Pravo na subvenciju članarina u sportskim klubovima ostavrilo je 184 djece i po tom osnovu zaključeni su ugovori sa 24 sportska kluba, kojima će biti uplaćeno 40.960 eura,“ kazala je predsjednica Komisije, potpredsjednica Opštine Bar, mr Tanja Spičanović.

Pored ovoga, pravo na jednokratnu subvenciju za nabavku školskog pribora u iznosu od 100 eura ostvarilo je 104 djece i za tu namjenu će njihovim roditeljima, odnosno starateljima i hraniteljima biti uplaćeno 10.400 eura.

“Ovakvi programi kreirani su sa ciljem da djeca, koja nažalost žive u nepovoljnim materijalnim okolnostima ili su se sticajem okolnosti našla u nekim nepovoljnim životnim prilikama, imaju olakšan pristup sadržajima koji su izuzetno važni za njihovo kvalitetno odrastanje i obrazovanje. Vjerujemo da će ovakav program, koji je još u inicijalnoj fazi, doprinijeti inkluzivnom razvoju našeg grada, a naročito smo ponosni na to što smo u realizaciji jedne ovako plemenite misije naišli na veliko razumijevanje privrednog sektora i sportskih organizacija koje imaju veliki uticaj na formiranje ličnosti i interesovanja djece“, poručila je Spičanović.

Kako je saopšteno iz Opštine Bar, program ovoga tipa jedinstven je u Crnoj Gori, a bazira se na strateškim prioritetima definisanim u Lokalnom planu socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije. “Opština Bar time potvrđuje da se njeni lokalni planovi ažurno i efikasno realizuju i da se sprovode na način od kojeg  građani osjećaju direktnu dobrobit i benefite“, rekla je Spičanović.

Ona je takođe istakla kako će Opština Bar nastaviti da vodi odgovornu socijalnu politiku u cilju ostvarenja onoga što su strateški prioriteti, a to su smanjenje siromaštva u gradu, obezbjeđivanje veće socijalne uključenosti svih ranjivih društvenih skupina i pružanje podrške porodici kao i razvijanje pronatalitetnih politika.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply