Povećanje kazne za obljubu djeteta

Udruženje Roditelji, Građanska alijansa i Centar za prava djeteta predložili su Ministarstvu pravde da se izmjenama Krivičnog zakonika pooštre kazne za pedofile, i da najmanja kazna za obljubu djeteta bude pet, a najveća 15 godina zatvora. Sada je najmanja kazna za pedofile tri godine, a najveća 12 godina zatvora, ali su sudovi često izricali kazne od svega godinu robije. Read More